This Theme Supports a Custom FrontPage

Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

Zaburzenia odżywiania u małych dzieci Zgodnie z klasyfikacjami zaburzeń psychicznych problemy z jedzeniem u małych dzieci mogą przybierać dwie formy: odmowa jedzenia- przejawiająca się np grymaszeniem, pojawiająca się mimo odpowiedniej ilości pokarmu oraz karmienia przeprowadzonego we właściwy sposób, a także przy braku problemów somatycznych pica- polega na spożywaniu niejadalnych substancji,Więcej oZaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży[…]

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera (F84.5) Definicja Zespół Aspergera charakteryzuje się jakościowymi zaburzeniami w obszarze wzajemnych interakcji społecznych. Wzorce zachowania są ograniczone i stereotypowe, podobnie jak zainteresowania i aktywność. Rozwój intelektualny jest w granicach normy, często powyżej przeciętnej. Rozwój mowy ekspresyjnej i jej rozumienie jest prawidłowe. Epidemiologia Wskaźnik rozpowszechnienia zespołu Aspergera określa sięWięcej oZespół Aspergera[…]

Zespół Retta

Zespół Retta

Definicja Zespół Retta jest zaburzeniem genetycznie uwarunkowanym. Początek choroby poprzedzony jest prawidłowym rozwojem dziecka do 6-18 miesiąca życia. W przebiegu choroby można wyróżnić 4 fazy: wczesna rozwojowa stagnacja, dezintegracja motoryczna i regresja, stadium pseudostacjonarne, późna dezintegracja motoryczna. Epidemiologia Występuje głównie u dziewcząt. Częstotliwość występowania oceniania jest na 1/10000-15000 żywych urodzeń.Więcej oZespół Retta[…]

Odczarować autyzm

Odczarować autyzm

Autyzm Definicja Autyzm dziecięcy rozwija się do 3 r.ż. I dotyczy całościowych zaburzeń rozwojowych. Jakościowe zmiany odnoszą się do trzech obszarów pscyhopatologii: funkcjonowania społecznego, mowy, zachowania i zainteresowań. Wycofanie z relacji społecznych jest charakterystycznym zaburzeniem w sferze społecznego funkcjonowania. Język mówiony i ekspresja niewerbalna są opóźnione, niewykształcone lub nieczytelne. MowaWięcej oOdczarować autyzm[…]

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

Zaburzenia lękowe Każdy wiek ma swoje lęki Lęk jest naturalną reakcją organizmu na bodziec czy zdarzenia zagrażające poczuciu bezpieczeństwa czy dobrostanowi jednostki. Reakcja lękowa ma swój wymiar: poznawczy- jednosta spostrzega i interpretuje sytuację lub bodziec jako zagrażający, przeżyciowy- odczucie napięcia, obawy, bezsilności fizjologiczny- układ autonomiczny reaguje wzrostem pobudzenia, którego funkcjąWięcej oZaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży[…]