Oferta

Czym jest psychoterapia?

To cykl spotkań terapeuty z pacjentem. W czasie spotkania nazywanego sesją, psychoterapeuta razem z pacjentem pracują nad rozwiązaniem problemu trapiącego daną osobę. Terapeuta przy pomocy profesjonalnych i celowych działań – pytań, wypowiedzi, zadań, proponowanych doświadczeń, komentarzy czy własnych reakcji wspiera i stymuluje pacjenta w dążeniu do celu.

Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Na konsultacjach (są to zazwyczaj pierwsze dwa, trzy spotkania), pacjent i terapeuta poznają się i próbują określić problemy, z którymi zgłosił się pacjent.  Stara się poznać oczekiwania oraz motywację pacjenta i dowiedzieć się, jaką pomoc chciałby uzyskać. Ustala się wtedy również kontrakt, czyli umowę określającą zasady terapii: jej cel, miejsce i planowany czas trwania, częstotliwość i długość spotkań, formy pracy, warunki odwoływania sesji i sposoby komunikowania się pomiędzy spotkaniami, a także wysokość i formy płatności za sesje. W przypadku psychoterapii indywidualnej spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut.

 

Cennik (obowiązuje od 01.01.2024 r.):

Sesja psychoterapii indywidualnej dorosłych lub młodzieży od 16 roku życia (50 min) 180 zł

Sesja psychoterapii dla par (80 min) 200 zł