This Theme Supports a Custom FrontPage

Czy ADHD to „złe wychowanie”?

Czy ADHD to „złe wychowanie”?

Dwie nazwy dwie klasyfikacje Zaburzenie, o którym mowa, opisują dwie klasyfikacje diagnostyczne: – DSM-V, czli klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nazywa to ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. – Ogólnoświatowa Klasyfikacja ICD-10 (Miedzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych), obowiązujaca między innymi w Europie, nazywa to zespołem hiperkinetycznym. Kryteria diagnostyczneWięcej oCzy ADHD to „złe wychowanie”?[…]

Konflikt w zespole

Konflikt w zespole

Pod pojęciem konfliktu rozumie się każdą taką sytuację, której źródła tkwiące w człowieku i/lub jego otoczeniu, wzbudzają w nim silne napięcie i motywują go do zachowań mających na celu usunięcie tego stanu. Konflikt to sprzeczność dążeń, niezgodność interesów czy poglądów, antagonizm, spór, zatarg. Źródła konfliktów: – brak komunikacji lub wadliwaWięcej oKonflikt w zespole[…]

Leczenie depresji

Leczenie depresji

W leczeniu depresji stosuje się następujące, uzupełniające się wzajemnie formy terapii: 1. Farmakoterapia: jest formą podstawową, choć nie najważniejszą. Opiera się na stosowaniu odpowiednich leków. Należy zaznaczyć, że pierwsze, istotne efekty działania leków przeciwdepresyjnych pojawiają się zazwyczaj po 2-3 tygodniach. Uwaga! O tym jaki lek zażywać, w jakiej postaci IWięcej oLeczenie depresji[…]

DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

Niestety występuje ona również w tej grupie wiekowej. Objawy są podobne do dorosłych, aczkolwiek do specyficznych dla tej grupy wiekowej należy zaliczyć: ich zmienność w zależności od wieku, bierność, uległość, zobojętnienie, lęk, brak troski o swoją własność, autoagresja (czasami próby samobójcze). W wieku przed- i wczesnoszkolnym częste są zaburzenia zachowaniaWięcej oDEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY[…]