This Theme Supports a Custom FrontPage

Depresja cz. II

Depresja cz. II

PRZYCZYNY DEPRESJ Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na rozwój depresji mogą w rożnym stopniu wpływać następujące, nakładające się ma siebie czynniki: Biologiczne: m.in. Genetyczne, choroby przewlekłe i uzależnienia; Psychospołeczne: depresja najczęściej dotyka ludzi żyjących w krajach rozwiniętych, w miastach i występuje zdecydowanie częściej u kobiet. Oznaczałoby to zatem, iż zaburzeniaWięcej oDepresja cz. II[…]

Depresja (wstęp)

Depresja (wstęp)

Z określeniem depresja spotykamy się na co dzień, rozumiejąc je zazwyczaj jako relatywnie krótkotrwałe (najwyżej kilkudniowe) obniżenie nastroju, wyrażające się smutkiem, brakiem chęci do działania, nerwowością w kontaktach z najbliższym otoczeniem itp. Powodem takich zmian w naszym funkcjonowaniu są zazwyczaj drobne niepowodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym bądź szkolnym/studenckim. U kobietWięcej oDepresja (wstęp)[…]

Psychoterapia – rodzaje i metody. Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia – rodzaje i metody. Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia – na czym polega? Psychoterapia to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne rodzaje i metody psychoterapii. Do najpopularniejszych metod zalicza się terapię psychodynamiczną, humanistyczną, systemową, poznawczo-behawioralną, psychoterapię Gestalt czy terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. WszystkieWięcej oPsychoterapia – rodzaje i metody. Na czym polega psychoterapia?[…]

Dlaczego psychoterapia może być pomocna?

Dlaczego psychoterapia może być pomocna?

Każdy z nas może doświadczać różnego rodzaju problemów emocjonalnych i osobistych, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie lub przy pomocy wsparcia bliskich. Wiele osób przeżywa trudności w związku małżeńskim/partnerskim, rodzinie, związane ze śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy, wypaleniem zawodowym itp. Problemy te mogą przekraczać nasze możliwości przystosowawcze, nasilać doświadczanie przykrychWięcej oDlaczego psychoterapia może być pomocna?[…]