This Theme Supports a Custom FrontPage

Odczarować autyzm

Odczarować autyzm

Autyzm Definicja Autyzm dziecięcy rozwija się do 3 r.ż. I dotyczy całościowych zaburzeń rozwojowych. Jakościowe zmiany odnoszą się do trzech obszarów pscyhopatologii: funkcjonowania społecznego, mowy, zachowania i zainteresowań. Wycofanie z relacji społecznych jest charakterystycznym zaburzeniem w sferze społecznego funkcjonowania. Język mówiony i ekspresja niewerbalna są opóźnione, niewykształcone lub nieczytelne. MowaWięcej oOdczarować autyzm[…]

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

Zaburzenia lękowe Każdy wiek ma swoje lęki Lęk jest naturalną reakcją organizmu na bodziec czy zdarzenia zagrażające poczuciu bezpieczeństwa czy dobrostanowi jednostki. Reakcja lękowa ma swój wymiar: poznawczy- jednosta spostrzega i interpretuje sytuację lub bodziec jako zagrażający, przeżyciowy- odczucie napięcia, obawy, bezsilności fizjologiczny- układ autonomiczny reaguje wzrostem pobudzenia, którego funkcjąWięcej oZaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży[…]

Czy ADHD to „złe wychowanie”?

Czy ADHD to „złe wychowanie”?

Dwie nazwy dwie klasyfikacje Zaburzenie, o którym mowa, opisują dwie klasyfikacje diagnostyczne: – DSM-V, czli klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nazywa to ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. – Ogólnoświatowa Klasyfikacja ICD-10 (Miedzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych), obowiązujaca między innymi w Europie, nazywa to zespołem hiperkinetycznym. Kryteria diagnostyczneWięcej oCzy ADHD to „złe wychowanie”?[…]

DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

Niestety występuje ona również w tej grupie wiekowej. Objawy są podobne do dorosłych, aczkolwiek do specyficznych dla tej grupy wiekowej należy zaliczyć: ich zmienność w zależności od wieku, bierność, uległość, zobojętnienie, lęk, brak troski o swoją własność, autoagresja (czasami próby samobójcze). W wieku przed- i wczesnoszkolnym częste są zaburzenia zachowaniaWięcej oDEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY[…]