Depresja (wstęp)

Z określeniem depresja spotykamy się na co dzień, rozumiejąc je zazwyczaj jako relatywnie krótkotrwałe (najwyżej kilkudniowe) obniżenie nastroju, wyrażające się smutkiem, brakiem chęci do działania, nerwowością w kontaktach z najbliższym otoczeniem itp. Powodem takich zmian w naszym funkcjonowaniu są zazwyczaj drobne niepowodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym bądź szkolnym/studenckim. U kobiet czynnikiem wzmacniającym powstawanie tego typu zaburzeń depresyjnych bywają zmiany hormonalne występujące w ostatniej części cyklu miesiączkowego (PMS- premenstrual syndrome). Środki zaradcze jakie w takich przypadkach stosujemy są różne i najczęściej obywają się bez wizyty u lekarza. Aby poprawić sobie nastrój zażywamy dostępne bez recepty leki lub suplementy diety, bierzemy 1-2 dniowy urlop, robimy nieplanowane zakupy, aktywizujemy się towarzysko, bądź też niestety zwiększamy spożycie alkoholu. Powyższe stany można oczywiście nazwać depresja, aczkolwiek z prawdziwą, ciężką dolegliwością psychiczną wymagającą leczenia mają one na tym etapie niewiele wspólnego. Zapamiętajmy zatem, że określenie depresja jest terminem bardzo szerokim i niejednoznacznym. W następnych artykułach na temat depresji skupię się przede wszystkim na klinicznym rozumieniu depresji, a więc poważnym zaburzeniu psychicznym wymagającym leczenia. Wiedza o chorobie, jej przebiegu, sposobach i formach opieki nad chorym pomoże Państwu stawić czoła wyzwaniom jakie przynosi ona ze sobą. Mam zatem nadzieję, że informacje podane przeze mnie umożliwią nie tylko lepsze odnalezienie się w nowej sytuacji, ale także pozwoli na dokładniejsze zrozumienie i wymianę informacji z lekarzem i psychoterapeutą, ponieważ współudział najbliższych w procesie terapeutycznym jest po prostu niezbędny. Żywię również nadzieję, że te treści dostarczając osobom chorym wiedzę o chorobie i jej skutkach, wspomogą ich terapię. Jak wspomniałam na wstępie termin depresja ma wieje znaczeń. W języku klinicznym depresja oznacza długotrwałe, uporczywe uczucia rozpaczy, braku nadziei różniące się jakościowo od przeżywanych przez osoby zdrowe odczuć smutku/ nieszczęścia. U osób doświadczających klinicznej postaci depresji choroba utrudnia lub wręcz dezorganizuje normalne funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i towarzyskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *