This Theme Supports a Custom FrontPage

Depresja (wstęp)

Depresja (wstęp)

Z określeniem depresja spotykamy się na co dzień, rozumiejąc je zazwyczaj jako relatywnie krótkotrwałe (najwyżej kilkudniowe) obniżenie nastroju, wyrażające się smutkiem, brakiem chęci do działania, nerwowością w kontaktach z najbliższym otoczeniem itp. Powodem takich zmian w naszym funkcjonowaniu są zazwyczaj drobne niepowodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym bądź szkolnym/studenckim. U kobietWięcej oDepresja (wstęp)[…]