This Theme Supports a Custom FrontPage

Leczenie depresji

Leczenie depresji

W leczeniu depresji stosuje się następujące, uzupełniające się wzajemnie formy terapii: 1. Farmakoterapia: jest formą podstawową, choć nie najważniejszą. Opiera się na stosowaniu odpowiednich leków. Należy zaznaczyć, że pierwsze, istotne efekty działania leków przeciwdepresyjnych pojawiają się zazwyczaj po 2-3 tygodniach. Uwaga! O tym jaki lek zażywać, w jakiej postaci IWięcej oLeczenie depresji[…]

DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

Niestety występuje ona również w tej grupie wiekowej. Objawy są podobne do dorosłych, aczkolwiek do specyficznych dla tej grupy wiekowej należy zaliczyć: ich zmienność w zależności od wieku, bierność, uległość, zobojętnienie, lęk, brak troski o swoją własność, autoagresja (czasami próby samobójcze). W wieku przed- i wczesnoszkolnym częste są zaburzenia zachowaniaWięcej oDEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY[…]

Depresja (wstęp)

Depresja (wstęp)

Z określeniem depresja spotykamy się na co dzień, rozumiejąc je zazwyczaj jako relatywnie krótkotrwałe (najwyżej kilkudniowe) obniżenie nastroju, wyrażające się smutkiem, brakiem chęci do działania, nerwowością w kontaktach z najbliższym otoczeniem itp. Powodem takich zmian w naszym funkcjonowaniu są zazwyczaj drobne niepowodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym bądź szkolnym/studenckim. U kobietWięcej oDepresja (wstęp)[…]