Jakie zachowanie u dzieci możemy określić jako „zaburzone”?

ZABURZENIA ZACHOWANIA

Epiedmiologia

Zmienność kryteriów diagnostycznych zaburzeń zachowania w ostatnich latach nie pozwala na precyzyjne ustalenie rozpowrzechnienia zaburzeń. Według badan populacji nieleczonej wskaźniki są następujące 5-10% dzieci i 24% adolescentów. Na ogół podaje się, że zaburzenia zachowania występują częściej u chłopców niż u dziewcząt.

Obraz kliniczny, podział i kryteria diagnostyczne.

Objawy zaburzeń zachowania F91 wg ICD-10:

 • powtarzające się zachowania dyssocjalne, agresywne lub buntownicze,
 • charakter zachowań należy ocenić, odnosząc je do etapu rozwoju dziecka,
 • zaburzenia trwają nie mniej niż 6 miesięcy,
 • nie stwierdza się objawów: schizofrenii, manii, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń hiperkinetycznych ani depresji,
 • niezwykle częste lub gwałtowne, jak na okres rozwojowy dziecka, wybuchy złości,
 • częste kłótnie z dorosłymi,
 • częste jawne sprzeciwianie się dorosłym,.
 • Częste, celowe działanie sprawiające im przykrość,
 • częste zrzucanie winy i odpowiedzialności za własne złe zachowanie na innych,
 • nadwrażliwość, obrażanie się,
 • częste złoszczenie się i poczucie krzywdy,
 • mściwość,
 • częste kłamstwa, niedotrzymywanie obietnic, aby coś uzyskać bez zobowiązań,
 • częste wszczynanie bójek (nie dotyczy bójek z rodzeństwem),
 • używanie narzędzi mogących zranić innych,
 • częste pozostawanie poza domem po zmierzchu, wbrew zakazom rodziców (jeśli zaczyna się przed 13 r.ż),
 • częste okrucieństwo fizyczne wobec innych,
 • okrucieństwo wobec zwierząt,
 • rozmyślne niszczenie przedmiotów należących do innych (nie obejmuje podpalania),
 • rozmyślne podpalanie w celu spowodowania zniszczenia,
 • kradzieże przedmiotów mających wartość w domu lub poza domem),
 • częste wagary rozpoczynające się przed 13 r.ż.,
 • ucieczki z domu (co najmniej dwie lub jedna dłuższa niż na jedną noc, nie obejmuje ucieczek w celu uniknięcia kary),
 • przestępstwa w konfrontacji z ofiarą (wymuszanie, wyrywanie toreb),
 • zmuszanie innych do zachowań seksualnych,
 • dręczenie innych,
 • włamania do mieszkań, domów lub samochodów.

ICD-10 wyróżnia cztery typy zaburzeń zachowania:

F91.0 Zaburzenia zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego

 • zachowanie dyssocjalne, agresywne lub buntownicze występuje jedynie w środowisku rodzinnym,
 • zachowania i relacje społeczne dziecka poza środowiskiem rodzinnym mieszczą się w normie.

F91.1 Zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji:

 • zachowania dyssocjalne, agresywne lub buntownicze mają charakter całościowy,\
 • znacząco nieprawidłowe związki z innymi dziećmi.

F91.2 Zaburzenia zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji:

 • zachowania dyssocjalne lub agresywne,
 • dobra integracja z grupą rówieśniczą.

F91.3 Zaburzenia opozycyjno-buntownicze:

 • zachowania buntownicze, nieposłuszeństwo,
 • nieobecność poważniejszych zachowań agresywnych,
 • wiek poniżej 10 lat.

Etiologia i patogeneza

W istocie niewiele wiadomo na temat etiologii zaburzeń zachowania. Podejmowane są próby znalezienia rozwiązania integrującego, w których nacisk położony jest na interakcje wewnątrzrodzinne- przede wszystkim na brak poczucia bezpieczeństwa we wczesnym dzieciństwie jako czynnik warunkujący ekspresję genów, których wpływ wyjaśnia odmienności temperamentalne lub społeczno-poznawcze.

Przebieg i rokowanie

Jeśli zaburzenia zachowania zaczynają się wcześnie rokują na przewlekły przebieg to są często kontynuowane w postaci zaburzeń osobowości. Zaburzenia zachowania pojawiające się dopiero w okresie adolescencji częściej spostrzegane są jako powiązane z tym okresem rozwoju i mogące ustąpić po rozwiązaniu trudności rozwojowych.

Leczenie

Mimo wielu poszukiwań nie wykazano efektywności leczenia farmakologicznego zaburzeń zachowania. Przegląd badan nad wynikami leczenia potwierdza celowość i skuteczność stosowania leczenia zintegrowanego, uwzględniającego rodzinę i dostosowanego do sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *