This Theme Supports a Custom FrontPage

Zespół Retta

Zespół Retta

Definicja Zespół Retta jest zaburzeniem genetycznie uwarunkowanym. Początek choroby poprzedzony jest prawidłowym rozwojem dziecka do 6-18 miesiąca życia. W przebiegu choroby można wyróżnić 4 fazy: wczesna rozwojowa stagnacja, dezintegracja motoryczna i regresja, stadium pseudostacjonarne, późna dezintegracja motoryczna. Epidemiologia Występuje głównie u dziewcząt. Częstotliwość występowania oceniania jest na 1/10000-15000 żywych urodzeń.Więcej oZespół Retta[…]