This Theme Supports a Custom FrontPage

Czy ADHD to „złe wychowanie”?

Czy ADHD to „złe wychowanie”?

Dwie nazwy dwie klasyfikacje Zaburzenie, o którym mowa, opisują dwie klasyfikacje diagnostyczne: – DSM-V, czli klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nazywa to ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. – Ogólnoświatowa Klasyfikacja ICD-10 (Miedzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych), obowiązujaca między innymi w Europie, nazywa to zespołem hiperkinetycznym. Kryteria diagnostyczneWięcej oCzy ADHD to „złe wychowanie”?[…]