This Theme Supports a Custom FrontPage

Sytuacja kryzysowa- wskazówki dla chorego i opiekuna

Sytuacja kryzysowa- wskazówki dla chorego i opiekuna

Sposoby zachowania i zasady komunikacji z chorym w sytuacji nawrotu ostrej psychozy- wskazówki: zachowaj spokój, mów normalnym tonem, staraj się nie krzyczeć. Unikaj zbyt długiego, natarczywego kontaktu wzrokowego z chorym lub dotykania go. Unikaj oszukiwania, grożenia, szantażowania, krytykowania, oceniania. Nie obwiniaj chorego za zaistniałą sytuację. Unikaj wyrażania opinii i podejmowaniaWięcej oSytuacja kryzysowa- wskazówki dla chorego i opiekuna[…]