Blog

 • admin
  Niestety występuje ona również w tej grupie wiekowej. Objawy są podobne do dorosłych, aczkolwiek do specyficznych dla tej grupy wiekowej należy zaliczyć: ich zmienność w zależności od wieku, bierność, uległość, zobojętnienie, lęk, brak troski o swoją własność, autoagresja (czasami próby samobójcze). W wieku przed- i wczesnoszkolnym częste są zaburzenia zachowania
 • admin
  PRZYCZYNY DEPRESJ Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na rozwój depresji mogą w rożnym stopniu wpływać następujące, nakładające się ma siebie czynniki: Biologiczne: m.in. Genetyczne, choroby przewlekłe i uzależnienia; Psychospołeczne: depresja najczęściej dotyka ludzi żyjących w krajach rozwiniętych, w miastach i występuje zdecydowanie częściej u kobiet. Oznaczałoby to zatem, iż zaburzenia
 • admin
  Z określeniem depresja spotykamy się na co dzień, rozumiejąc je zazwyczaj jako relatywnie krótkotrwałe (najwyżej kilkudniowe) obniżenie nastroju, wyrażające się smutkiem, brakiem chęci do działania, nerwowością w kontaktach z najbliższym otoczeniem itp. Powodem takich zmian w naszym funkcjonowaniu są zazwyczaj drobne niepowodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym bądź szkolnym/studenckim. U kobiet
 • admin
  Psychoterapia – na czym polega? Psychoterapia to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne rodzaje i metody psychoterapii. Do najpopularniejszych metod zalicza się terapię psychodynamiczną, humanistyczną, systemową, poznawczo-behawioralną, psychoterapię Gestalt czy terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Wszystkie
 • admin
  Każdy z nas może doświadczać różnego rodzaju problemów emocjonalnych i osobistych, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie lub przy pomocy wsparcia bliskich. Wiele osób przeżywa trudności w związku małżeńskim/partnerskim, rodzinie, związane ze śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy, wypaleniem zawodowym itp. Problemy te mogą przekraczać nasze możliwości przystosowawcze, nasilać doświadczanie przykrych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *