Blog

 • admin
  Jeśli zdarzyło Ci się, że od pewnego czasu odczuwasz niepokojące Cię objawy wewnętrznego napięcia, niepokoju, ciągłej duszności, które pojawiają się i znikają same lub doświadczasz ich coraz częściej, bez wyraźnej przyczyny, jeśli masz poczucie, że ze względu na odczuwane objawy nikt Cię nie rozumie, a nawet nie chce pomóc przeczytaj
 • admin
  Sposoby zachowania i zasady komunikacji z chorym w sytuacji nawrotu ostrej psychozy- wskazówki: zachowaj spokój, mów normalnym tonem, staraj się nie krzyczeć. Unikaj zbyt długiego, natarczywego kontaktu wzrokowego z chorym lub dotykania go. Unikaj oszukiwania, grożenia, szantażowania, krytykowania, oceniania. Nie obwiniaj chorego za zaistniałą sytuację. Unikaj wyrażania opinii i podejmowania
 • admin
  Zaburzenia odżywiania u małych dzieci Zgodnie z klasyfikacjami zaburzeń psychicznych problemy z jedzeniem u małych dzieci mogą przybierać dwie formy: odmowa jedzenia- przejawiająca się np grymaszeniem, pojawiająca się mimo odpowiedniej ilości pokarmu oraz karmienia przeprowadzonego we właściwy sposób, a także przy braku problemów somatycznych pica- polega na spożywaniu niejadalnych substancji,
 • admin
  Zespół Aspergera (F84.5) Definicja Zespół Aspergera charakteryzuje się jakościowymi zaburzeniami w obszarze wzajemnych interakcji społecznych. Wzorce zachowania są ograniczone i stereotypowe, podobnie jak zainteresowania i aktywność. Rozwój intelektualny jest w granicach normy, często powyżej przeciętnej. Rozwój mowy ekspresyjnej i jej rozumienie jest prawidłowe. Epidemiologia Wskaźnik rozpowszechnienia zespołu Aspergera określa się
 • admin
  Definicja Zespół Retta jest zaburzeniem genetycznie uwarunkowanym. Początek choroby poprzedzony jest prawidłowym rozwojem dziecka do 6-18 miesiąca życia. W przebiegu choroby można wyróżnić 4 fazy: wczesna rozwojowa stagnacja, dezintegracja motoryczna i regresja, stadium pseudostacjonarne, późna dezintegracja motoryczna. Epidemiologia Występuje głównie u dziewcząt. Częstotliwość występowania oceniania jest na 1/10000-15000 żywych urodzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *