Charakterystyka pomocy psychologicznej online

Praca online wymaga przynajmniej pewnego poziomu obeznania z technologią narzędzi internetowych i jest rozwiązaniem dla tych profesjonalistów, którzy czują się komfortowo w relacjach społecznych w środowisku sieciowym i są względnie dobrze wytrenowani w obsłudze programów komunikacyjnych. Kluczową cechą w poradnictwie online jest umiejętność swobodnego wyrażania myśli i emocji za pomocą rozmowy z użyciem technologii audio/video (np. Skype), ponieważ od terapeuty oczekuje się, że będzie potrafił efektywnie wyrażać siebie i komunikował się za pośrednictwem kamery internetowej i mikrofonu. Klient może nie być wprawiony w wyrażaniu swoich myśli za pomocą Internetu, stąd psycholog pełnić tu powinien rolę modelującą i edukacyjną, zachęcając i motywując swoich klientów do coraz głębszego i pełniejszego wyrażania się przy użyciu kamery. Można tu postawić tezę, że efektywny terapeuta internetowy to taki profesjonalista, dla którego nie ma znaczenia medium porozumiewania się, gdyż bez względu na to, czy będzie mówić bezpośrednio do klienta przy użyciu kamery i mikrofonu, to klient doświadczy poczucia bliskiego i autentycznego kontaktu, mimo fizycznego oddalenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *