Sytuacja kryzysowa- wskazówki dla chorego i opiekuna

Sposoby zachowania i zasady komunikacji z chorym w sytuacji nawrotu ostrej psychozy- wskazówki:

 • zachowaj spokój, mów normalnym tonem, staraj się nie krzyczeć.
 • Unikaj zbyt długiego, natarczywego kontaktu wzrokowego z chorym lub dotykania go.
 • Unikaj oszukiwania, grożenia, szantażowania, krytykowania, oceniania.
 • Nie obwiniaj chorego za zaistniałą sytuację.
 • Unikaj wyrażania opinii i podejmowania dyskusji z chorym, co do prawdziwości jego doznań i przekonań chorobowych. Jednakże nie potwierdzaj także ich realności.
 • Spełniaj prośby lub oczekiwania chorego, jeżeli nie są zagrażające i brzmią rozsądnie.
 • Okazuj choremu szacunek dla jego godności, pomimo faktu, że utracił kontrolę nad chorobą.
 • Unikaj stwarzania sytuacji, w której chory będzie czuł się osaczony, odrzucony i osamotniony.
 • Postaraj się przewidywać sytuację bezpośrednio zagrażające i staraj się im zapobiegać.
 • Unikaj stosowania przemocy- dołóż wszelkich starań, żeby negocjować zgodę na odpowiednie dla sytuacji postępowanie.
 • Nie blokuj wyjścia, nie zamykaj na klucz drzwi wyjściowych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa choremu i osób w jego otoczeniu jest nadrzędnym celem!
 • Unikaj sytuacji konfliktowych, ekscytacji w wypowiedziach między pozostałymi członkami rodziny lub innymi osobami będącymi w pobliżu.
 • Zapewnij choremu bezpieczny transport do miejsca, gdzie zostanie mu udzielona pomoc.
 • Pomagaj personelowi psychiatrycznemu w zbieraniu informacji na temat chorego i komunikacji z nim.
 • Zainteresuj się, jakie będzie dalsze postępowanie terapeutyczne, gdzie chory będzie leczony w razie hospitalizacji.
 • Wspieraj chorego w trudnych dla niego chwilach swoją obecnością, akceptacją, zrozumieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *