This Theme Supports a Custom FrontPage

Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

Zaburzenia odżywiania u małych dzieci Zgodnie z klasyfikacjami zaburzeń psychicznych problemy z jedzeniem u małych dzieci mogą przybierać dwie formy: odmowa jedzenia- przejawiająca się np grymaszeniem, pojawiająca się mimo odpowiedniej ilości pokarmu oraz karmienia przeprowadzonego we właściwy sposób, a także przy braku problemów somatycznych pica- polega na spożywaniu niejadalnych substancji,Więcej oZaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży[…]